top of page

PRIVACYBELEID

Stichting Gedeelde Verhalen wil iedere bezoeker, vriend en relatie zo goed mogelijk van dienst zijn, voorafgaand, gedurende en na het bezoek van onze voorstelling en onze website. Daar hoort ook de informatievoorziening rondom de verwerking van uw persoonsgegevens bij. Stichting Gedeelde Verhalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring kunt u onder andere leze welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doelen wij dat doen, hoe lang wij die gegevens bewaren en wat uw rechten daarbij zijn.

Ook vindt u in deze verklaring hoe u uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt intrekken en waar u bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naartoe kan sturen. Heeft u vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@adak-theater.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In sommige gevallen verwerkt Stichting Gedeelde Verhalen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, IP-adres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het kopen van toegangsbewijzen, in correspondentie en telefonisch. Daarnaast worden gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over gekochte toegangsbewijzen, creditcard- of bankgegevens verwerkt. 

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te kunnen verwerken dient er een wettelijke basis voor de verwerking te zijn. Die basis bestaat voor Stichting Gedeelde Verhalen uit de door u gegeven toestemming voor de verwerking en/of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en/of op uw verzoek voordat met u een overeenkomst wordt gesloten.

 

Stichting Gedeelde Verhalen verwerkt uw gegevens om de volgende zaken te bereiken

- Het afhandelen van uw betaling

- Om u (gekochte) kaarten toe te kunnen sturen

- Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, programmaboekje, informatiefolder en/of enquêtes. 

- Om u telefonisch of per e-mail te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening / overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

- Om u te informeren over de voorstelling en de speeldata (o.a. in geval van annulering of verplaatsing van de voorstelling, wijzigingen in de aanvangstijden of veranderingen in het programma)

- Voor het uitvoeren van geanonimiseerde bezoekersonderzoeken

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Stichting Gedeelde Verhalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Stichting Gedeelde Verhalen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering met onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Gedeelde Verhalen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gedeelde Verhalen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde derde, te versturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen naar info@adak-theater.nl.

 

Wat doen wij aan beveiliging van de persoonsgegevens

Stichting Gedeelde Verhalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adak-theater.nl 

 

Cookie-beleid

Stichting Gedeelde Verhalen maakt gebruik van cookies. Daarmee verzamelt Stichting Gedeelde Verhalen informatie over het gebruik van haar website en de geografische spreiding van de bezoekers van haar website.

Stichting Gedeelde Verhalen maakt gebruik ‘Analytics cookies’ met behulp van Google Analytics. Daarmee wordt informatie verzamelend over bijvoorbeeld de datum en tijd waarop de website wordt bezocht en welke pagina’s worden bekeken. Stichting Gedeelde Verhalen gebruikt deze gegevens om haar website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals op welk moment in de week / de dag onze pagina het meest wordt bezocht) en om de populariteit van de verschillende onderdelen op de website te achterhalen. Google maakt ook gebruik van cookies, en kan daarom zelfstandig gegevens over bezoekers van onze website verzamelen en combineren met andere informatie die zij mogen verzamelen. Raadpleeg de privacy-verklaring van Google om meer te weten te komen over wat zij met persoonsgegevens mogen doen.

Stichting Gedeelde Verhalen maakt gebruik van ‘social media cookies’. Op de website treft u knoppen van de sociale netwerken Facebook, Instagram en YouTube, zodat bezoekers van de website ons makkelijk kunnen vinden op de sociale media of items van onze website kunnen delen met anderen via social media. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat bezoekers van de sociale media zijn ingelogd. Deze sociale netwerken kunnen zelfstandig gegevens over bezoekers verzamelen en combineren met andere informatie die zij verzamelen. Daarom hebben deze socialen netwerken allemaal hun eigen privacy-verklaringen. Als u meer wilt weten over wat zij met uw persoonsgegevens mogen doen, kunt u de privacy-verklaringen van de betreffende netwerken opvragen via de aanbieders zelf.

Voor alle cookies geldt tot slot dat de door Stichting Gedeelde Verhalen geregistreerde gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en niet met derden worden gedeeld anders dan in deze privacy-verklaring is weergegeven.

bottom of page