70 JAAR MOLUKKERS IN NEDERLAND

Op 21 maart 1951 meerde de Kota Inten aan in Rotterdam. Het was het eerste van in totaal twaalf transporten waarmee Molukse KNIL-militairen en hun families naar Nederland werden gebracht. Zij kwamen naar Nederland voor wat in eerste instantie een tijdelijk verblijf zou zijn, in afwachting van een vrije Molukse republiek. De militairen werden door Nederland ontslagen uit dienst, wat voelde als een vernedering.

De 12.500 Molukkers werden ondergebracht in verschillende woonoorden verspreid door Nederland. Hieronder waren ook locaties die in de Tweede Wereldoorlog dienstdeden als concentratiekampen, zoals Lunetten (voormalig Kamp Vught) en Schattenberg (voormalig Kamp Westerbork). De gezinnen leefden in de woonoorden veelal met grote gezinnen in kleine ruimtes en onder barre omstandigheden.

DM0115721.jpg

TUSSEN WAL EN SCHIP

Het liep anders. Er kwam geen vrije Molukse republiek, waardoor het verblijf in Nederland definitief werd. De Molukkers zouden niet terugkeren. Ze zweefden lange tijd tussen wal en schip: ze waren geen Nederlanders, maar naar huis kon ook niet. Hun kinderen groeiden op of werden geboren in de kampen, tot vanaf de jaren zestig op verschillende plekken in Nederland speciale woonwijken voor Molukkers werden gebouwd.

NIEUWE GENERATIE
De jonge generatie Molukkers die in Nederland opgroeide droeg de pijn van hun ouders mee: oorlogstrauma's, verbroken beloftes door de overheid, heimwee naar familie en de Molukken. De jaren zeventig werd een decennium van demonstraties en acties. Woede en onmacht kwamen tot uitbarsting in een serie gijzelingen die voor beide kanten traumatisch waren. Maar dit waren ook de jaren waarin Nederland kennismaakte met onder andere Massada en Simon Tahamata.

ZEVENTIG JAAR GELEDEN

in 2021 was het zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. Er zijn steeds minder mensen van de eerste generatie die hun verhaal nog kunnen vertellen. Terwijl juist nu veel jongeren, met of zonder Molukse roots, interesse hebben in de geschiedenis van Molukkers in Nederland. Dat is niet één verhaal, maar een verzameling ervaringen en herinneringen van Molukkers en Nederlanders. AAN DE ANDERE KANT wil via theater, kunst, muziek en film op een respectvolle manier hieraan bijdragen.