• ADAK

Tommy Ferdinandus

Met grote verslagenheid moeten wij u mededelen dat onze vrolijke en talentvolle muzikant (oom/bung) Tommy Ferdinandus onverwachts is heengegaan. Het ADAK-team is zeer bedroefd en wensen (tante/usi) Mina en de hele familie Ferdinandus-Jempormiasse veel sterkte, liefde en kracht toe.


Bedankt voor alles oom/bung Tommy, selamat djalan!