Educatie

Met aan de 'Aan de andere kant' willen we geschiedenis letterlijk en figuurlijk heel dichtbij brengen. We hopen dat mensen met elkaar in gesprek gaan over gedeelde en niet-gedeelde geschiedenis, over afkomst, ervaringen, herinneringen en dromen. Daarbij mogen de stemmen van de jongere generatie zeker niet ontbreken.

Daarom bieden we een educatietraject aan voor het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Bent u werkzaam op een VO of MBO in het noorden van Nederland? Dan kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden om uw leerlingen kennis te laten maken met de Moluks-Nederlandse geschiedenis. Stuur voor meer informatie of deelname een mail naar educatie@adak-theater.nl.

Beluister en bekijk ook eens de songs en videoclips die leerlingen van het Harens Lyceum in de afgelopen jaren in het kader van Aan de andere kant gemaakt hebben.

Een plek in de voorstelling
In 2020 is Midden-Drenthe culturele gemeente van Drenthe en is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd. De doelstelling van ons educatietraject is dat leerlingen oog krijgen voor ‘de andere kant’ van een verhaal en zich bewust worden van de betekenis van hun eigen familiegeschiedenis en hoe deze zich verhoudt tot de ‘algemene geschiedenis’. Door op indringende wijze de Moluks-Nederlandse geschiedenis te vertellen in de vorm van een voorstelling, komen vragen die relevant zijn voor de nieuwe samenleving aan de orde.

Wij willen graag met dit project jongeren de ruimte te geven om de ‘andere kant’ te verbeelden in tekst, beeld, beweging of geluid en dit te presenteren bij onze laatste voorstelling in juni/juli 2020 in Westerbork.
 
Plan van aanpak voor het cursusjaar 2019-2020
In samenwerking met het Drents Archief, het Moluks Historisch Museum, het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden en Stichting Kunst en Cultuur bieden wij de mogelijkheid deel te nemen aan vier onderdelen, die alle vier maar ook afzonderlijk kunnen worden opgenomen in de jaarplanning.

Meer informatie hierover vindt u hier:

Een schema van de tijdsplanning vindt u hier: